2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறப்பு விளையாட்டு மாணவ/மாணவியர்கள் சேர்க்கை

2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறப்பு விளையாட்டு விடுதி மாணவ/மாணவியர்கள் சேர்க்கை கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியர்கள் விளையாட்டுத் துறையில் சாதனைகள் படைப்பதற்கு ஏற்ப, அறிவியல் பூர்வமான பயிற்சி, தங்குமிட வசதி மற்றும் சத்தான உணவுடன் கூடிய சிறப்பு விளையாட்டு விடுதிகள் தமிழ்நாடு …

2023-2024 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறப்பு விளையாட்டு மாணவ/மாணவியர்கள் சேர்க்கை Read More