தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் முதலமைச்சர் கோப்பை – 2023

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்முதலமைச்சர் கோப்பை – 2023மாவட்ட அளவிளான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்குதல் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியின் நிறைவு விழாவின் போது முதலமைச்சர் அவர்கள் “நமது பாரம்பரிய விளையாட்டுகளான கபாடி மற்றும் …

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் முதலமைச்சர் கோப்பை – 2023 Read More