அறிவியல் கலைச்சொற்களுக்குச் செயலிகள் தேவை!!!

அறிவியல் கலைச்சொற்களுக்குச் செயலிகள் தேவை!!! அறிவியல் புனைகதைகளுக்குத் தனி தொலைக்காட்சி தேவை!!! தஞ்சாவூர்த் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழக அறிவியல்தமிழ் மற்றும் தமிழ்வளர்ச்சித்துறையில் நிறுவப்பட்டுள்ள முனைவர் ஏசுதாசன் நினைவு அறக்கட்டளை, பாரதரத்னா சி.சுப்பிரமணியன் நினைவு அறக்கட்டளை, திருமதி அன்னபூரணி இராமநாதன் நினைவு அறக்கட்டளைகளின் பொழிவுகள் …

அறிவியல் கலைச்சொற்களுக்குச் செயலிகள் தேவை!!! Read More