பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டம் –அனுமதித்ததை விட குறைவு: சிஏஜி அறிக்கை

பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் 2016-21 காலகட்டத்தில் ஒப்புதல் தந்ததை விட குறைவாக கட்டப்பட்டுள்ளன. 5.09 லட்சம் வீடுகல்கட்ட ஒப்புதல் தரப்பட்டநிலையில் 2.80 லட்சம் வீடுகளே கட்டப்பட்டுள்ளன என்று சிஏஜி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டம் –அனுமதித்ததை விட குறைவு: சிஏஜி அறிக்கை Read More