தோட்டக்கலை பட்ட படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிதியுதவி

வேளாண்மை தோட்டக்கலை பட்ட படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகள், தொழில்முனைவோராக தலா 2 லட்சம் நிதி உதவி வழங்க 4 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். விவசாயத்தில், ரசாயனம், உர பயன்பாட்டை , இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்குவிக்க 32 மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு ரூ.26 …

தோட்டக்கலை பட்ட படிப்பு முடித்த பட்டதாரிகளுக்கு நிதியுதவி Read More