அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கோரி எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கோரி எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் புதுடெல்லி, மார்ச் 18- அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கோரி எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர். நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உள்ள காந்தி சிலைக்கு முன்பு நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் …

அதானி விவகாரத்தில் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு விசாரணை கோரி எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் Read More