தமிழகம் முழுவதும் 1,000 இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள்

தமிழகம் முழுவதும்1,000 இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் பருவ காலங்களில் வழக்கமாக வைரஸ் காய்ச்சல் பரவும். ஆனால் தற்போது ‘எச்.3 என்2’ என்ற புதிய வகை வைரஸ் நாடு முழுவதும் வேகமாக பரவி காய்ச்சலை உருவாக்குகிறது. இந்த காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இடைவிடாத …

தமிழகம் முழுவதும் 1,000 இடங்களில் சிறப்பு காய்ச்சல் முகாம்கள் Read More