கூடுதல் வசூலா அதிகாரிகள் ஆய்வு

ஆம்னி பேருந்துகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலா?;

 

சென்னை கோயம்பேட்டிலிருந்து செல்லும் ஆம்னி பேருந்துகளில் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *