இது ஆடு வாங்க வந்த கூட்டம்

 

தீபாவளியை ஒட்டி திருமங்கலம் ஆட்டுச்சந்தையில் ஆடுகள் வாங்க, விற்க குவிந்த கூட்டம்

தீபாவளிதிருவிழாவை ஒட்டி உறவினர்களுக்கு விருந்துவைக்கவும், இறைச்சி பிரியர்களுக்காகவும் சேலம் ஆட்டுச்சந்தையில் ஆடுகள் வாங்க ஆயிரக்கணக்கானோர் குவிந்தனர். நகரக்கூட இடம் இல்லாமல் இருந்த கூட்டம்
இந்த ஆட்டுச்சந்தையில் 2 கோடிக்கு மேல் விற்பனை ஆகியது என்று ஆடுகளை விற்பனைக்கு கொண்டுவந்தவர்கள் கூறியுள்ளனர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *