வறுமை ஒழிப்பு: சீனாவின் அனுபவம் மற்றும் பங்களிப்பு

வறுமை ஒழிப்பு: சீனாவின் அனுபவம் மற்றும் பங்களிப்பு எனும் அறிக்கையை சீன அரசு 6ஆம் நாள் வெளியிட்டுள்ளது உலக மக்கள் தொகையில் கிட்டத்தட்ட ஐந்தில் ஒரு பங்கு கொண்ட சீனா, வறுமை ஒழிப்புத் துறையில் பெரும் சாதனை படைத்துள்ளதாகவும், 8 ஆண்டுக் கால கடின முயற்சியுடன், சுமார் 10 கோடி மக்கள் வறுமையில் இருந்து விடுபட்டுள்ளதாகவும் இந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், சீனாவின் வறுமை ஒழிப்புச் சாதனைகளின் படத்தொகுப்பைப் பாருங்கள்.