Category: Home

Home

இரும்புத் தயாரிப்புகளுக்கு அதிக வரி விவகாரம்: இந்தியாவுடன் சுமுகத் தீர்வை மேற்கொள்ள அமெரிக்கா முடிவு

இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் இரும்புத் தயாரிப்புகளுக்கு அமெரிக்க அரசு அதிக வரி விதித்து வந்த விவகாரத்தில், தற்போது இருநாடுகளும் பிரச் சினையை சுமுகமாக தீர்க்க முன்வந்துள்ளன. உலக வர்த்தக அமைப்பின் விதிமுறைகளை மீறி, ... Read More

இரும்புத் தயாரிப்புகளுக்கு அதிக வரி விவகாரம்: இந்தியாவுடன் சுமுகத் தீர்வை மேற்கொள்ள அமெரிக்கா முடிவு