மத்திய அரசு அச்சகத்தில் புக் பைண்டர்-20 இடங்கள்

மத்திய அரசு அச்சகத்தில் புக் பைண்டர்-20 இடங்கள்

பணி விவரம்:

1. புக் பைண்டர்: 12 இடங்கள் (பொது-5, ஒபிசி-3, எஸ்சி-2, எஸ்டி-1, பொருளாதார பிற்பட்டோர்-1) தகுதி: 8ம் வகுப்பு தேர்ச்சி. 2 ஆண்டுகள் பயிற்சியின் போது மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

2. லித்தோ ஆப்செட் மிஷின் மைண்டர்: 8 இடங்கள் (பொது-3, ஒபிசி-2, எஸ்சி-1, எஸ்டி-1, பொருளாதார பிற்பட்டோர்-1). தகுதி: அறிவியல் பாடங்களுடன் 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி. 3 ஆண்டுகள் பயிற்சியின் போது ரூ.6 ஆயிரம் உதவித் தொகை வழங்கப்படும்.

வயது: 1.3.2020 அன்று 14 ஆண்டுகளுக்கு குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.

மாதிரி விண்ணப்பம், விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட கூடுதல் விவரங்களுக்கு www.dop.nic.in என்ற இணையதளத்தை பார்க்கவும்.

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )